Hajder, Mateusz. 2020. „Czy Biblia mówi O czyśćcu?”. Teologia I Człowiek 51 (3):81-101. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.040.