Sznajder, Paweł. 2020. „Czy Jedyny Bóg może Mieć Syna? Studium osobowości Boga Jahwe W kontekście Idei Wcielenia W myśli Harolda Blooma”. Teologia I Człowiek 51 (3):29-47. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.037.