Glinkowski, Witold Piotr. 2020. „Tischner Czyta Heideggera – Metamorfozy Pytania O człowieka”. Teologia I Człowiek 51 (3):11-27. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.036.