Kwiatkowski, Dariusz. 2019. „Eucharystia Darem Dla Kościoła I Dla świata W świetle Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis”. Teologia I Człowiek 45 (1):11-29. https://doi.org/10.12775/TiCz.2019.001.