Sadowski, Michał. 2019. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej «Chrześcijański Orient: Historia, Dziedzictwo, współczesność»”. Teologia I Człowiek 44 (4):165-70. https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.044.