Woźniak, Jakub J. 2018. „Trzy Wielkie Symbole Chrzcielne Wigilii Paschalnej W Nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”. Teologia I Człowiek 42 (2):103-22. https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.018.