Rambiert-Kwaśniewska, Anna. 2018. „Zazdrość (φθόνος) W Listach św. Pawła”. Teologia I Człowiek 41 (1):33-47. https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.002.