Dziuba, Andrzej Franciszek. 2017. „Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Dzieła Zebrane. Tom XVI. Styczeń–kwiecień 1966, Wydawnictwo Im Stefana Kardynała Wyszyńskiego «Soli Deo», Warszawa 2016, Ss. 591 (ISBN 973-83-88202-56-8)”. Teologia I Człowiek 37 (1):205-9. https://doi.org/10.12775/TiCz.2017.012.