Szczypiński, Olaf. 2016. „Religia Jako Duchowy Autoerotyzm Czy Logocentryczna Postawa Wiary? Konsekwencje Osobowego Rozumienia Absolutu W Teologii J. Ratzingera”. Teologia I Człowiek 33 (1):29-45. https://doi.org/10.12775/TiCz.2016.002.