SZNAJDER, P. Czy jedyny Bóg może mieć syna? Studium osobowości Boga Jahwe w kontekście idei Wcielenia w myśli Harolda Blooma. Teologia i Człowiek, [S. l.], v. 51, n. 3, p. 29–47, 2020. DOI: 10.12775/TiCz.2020.037. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/TiCz.2020.037. Acesso em: 1 grudz. 2021.