KOTECKI, D. Chrzest „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19) w ujęciu biblijnym: od egzegezy do aktualizacji. Teologia i Człowiek, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 11–37, 2016. DOI: 10.12775/TiCz.2016.028. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/TiCz.2016.028. Acesso em: 1 kwi. 2023.