SZCZYPIŃSKI, O. Religia jako duchowy autoerotyzm czy logocentryczna postawa wiary? Konsekwencje osobowego rozumienia Absolutu w teologii J. Ratzingera. Teologia i Człowiek, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 29–45, 2016. DOI: 10.12775/TiCz.2016.002. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TiCz/article/view/TiCz.2016.002. Acesso em: 19 lip. 2024.