Jodkowski, M. (2016). Próba nadania praw parafialnych katolickiej kuracji w Suszu na przełomie XIX i XX wieku. Przyczynek do badań nad pruską polityką wyznaniową. Teologia I Człowiek, 31(3), 99–122. https://doi.org/10.12775/TiCz.2015.038