Sobczyk, A. J. (2015). Spotkanie z Chrystusem jako podstawa duchowości osób konsekrowanych według nauczania papieża Franciszka. Teologia I Człowiek, 29(1), 139–154. https://doi.org/10.12775/TiCz.2015.006