Jarosiewicz, A. (2015). Kościół Katedrą Ducha Świętego i jego parakletyczna tożsamość – szkice eklezjologiczno-pneumatologiczne. Teologia I Człowiek, 29(1), 51–76. https://doi.org/10.12775/TiCz.2015.003