Sławiński, H. (2015). Msza św. i homilia według „Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci”. Aktualność dyrektorium w 40. rocznicę powstania?. Teologia I Człowiek, 28(4), 97–116. https://doi.org/10.12775/TiCz.2014.060