Regiewicz, A. (2015). Kontrkultura jako sposób i miejsce przekazu wiary. Teologia I Człowiek, 27(3), 21–39. https://doi.org/10.12775/TiCz.2014.034