Pilarz, K. (2023). Religia i nauka – współczesne relacje psychologiczno-duchowościowe. Teologia I Człowiek, 64(4), 89–103. https://doi.org/10.12775/TiCz.2023.027