Selejdak, R. (2014). Formacja ludzka i duchowa diakonów stałych w świetle magisterium Kościoła i doświadczeń niektórych Kościołów lokalnych. Teologia I Człowiek, 26(2), 43–76. https://doi.org/10.12775/TiCz.2014.017