Kućko , W. (2023). Wyzwania moralne Globalnego Paktu Wychowawczego w nauczaniu papieża Franciszka. Teologia I Człowiek, 60(4), 143–157. https://doi.org/10.12775/TiCz.2022.029