Chrostowski, M. (2021). Niewykorzystana szansa? O inkluzywnym potencjale niemieckiej koncepcji duszpasterstwa szkolnego jako źródle inspiracji dla Kościoła w Polsce. Teologia I Człowiek, 54(2), 9–25. https://doi.org/10.12775/TiCz.2021.008