Jaworski, K. P. (2021). Moralna ocena stosowania niektórych szczepionek przeciw COVID-19 w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Teologia I Człowiek, 53(1), 9–27. https://doi.org/10.12775/TiCz.2021.001