Gręźlikowski, J. (2020). Mirosław Krajewski, Do końca wierni… Orędownicy Maryi, Karmelu i dobrej ziemi, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Obory 2020, ss. 178. Teologia I Człowiek, 51(3), 225–230. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.047