Suwiński, S. (2020). Mistyka i prymat miłości. Teologia I Człowiek, 51(3), 101–117. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.041