Dziuba, A. F. (2020). Zbigniew Pęckowski, Życie wewnętrzne i działalność bożogrobców miechowskich, Miechów 2019, ss. 255, ISBN 978-83-931697-4-0. Teologia I Człowiek, 50(2), 347–350. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.032