Zarembski, Z. (2020). Uczestnictwo rodziny katolickiej w rozwoju społeczeństwa. Teologia I Człowiek, 50(2), 319–336. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.030