Janka, F. T. (2020). Wokół współczesnej dyskusji nad Halloween. Geneza, rozwój i cel. Teologia I Człowiek, 50(2), 279–297. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.028