Kotecki, D. (2020). Czy wspólnoty chrześcijańskie potrzebują jeszcze liturgii w dobie pandemii koronawirusa i po niej? Odpowiedź Apokalipsy św. Jana. Teologia I Człowiek, 50(2), 41–64. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.017