Mętlewicz, K. (2020). Sakramentalny wymiar życia chrześcijańskiego w teologii Josepha Ratzingera. Teologia I Człowiek, 51(3), 63–80. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.039