Hajder, M. (2020). Czy Biblia mówi o czyśćcu?. Teologia I Człowiek, 51(3), 81–101. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.040