Pilarz, K. J. (2020). „Nadasz mu imię Jezus…” (Łk 1,21). Postać świętego Józefa w świetle koncepcji męskości według Johna Eldredge’a. Teologia I Człowiek, 50(2), 91–107. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.019