Warchał, R. A. (2021). De Pulchra, pax omnium rerum tranquillitas ordinis. Przyczynki do estetyki św. Augustyna. Teologia I Człowiek, 54(2), 63–75. https://doi.org/10.12775/TiCz.2021.011