Brzeziński, D. (2019). Human Dimension of the Christian Liturgy. Teologia I Człowiek, 48(4), 71–89. https://doi.org/10.12775/TiCz.2019.043