Konecki, K. (2019). Ks. Bogusław Migut, Liturgia jako teologia żywa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 248. Teologia I Człowiek, 47(3), 215–220. https://doi.org/10.12775/TiCz.2019.039