Bokun, J. (2020). Wpływ religijności człowieka na przezwyciężanie choroby alkoholowej. Teologia I Człowiek, 51(3), 139–154. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.043