Sznajder, P. (2020). Czy jedyny Bóg może mieć syna? Studium osobowości Boga Jahwe w kontekście idei Wcielenia w myśli Harolda Blooma. Teologia I Człowiek, 51(3), 29–47. https://doi.org/10.12775/TiCz.2020.037