Kwiatkowski, D. (2019). Eucharystia darem dla Kościoła i dla świata w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis. Teologia I Człowiek, 45(1), 11–29. https://doi.org/10.12775/TiCz.2019.001