Sadowski, M. (2019). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Chrześcijański Orient: Historia, dziedzictwo, współczesność”. Teologia I Człowiek, 44(4), 165–170. https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.044