Flader, M. (2019). Postprawda jako efekt błędnego poszukiwania prawdy. Teologia I Człowiek, 44(4), 41–55. https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.038