Konecki, K. (2018). Prezentacja rękopiśmiennych sakramentarzy i mszałów przedtrydenckich, Toruń dnia 18.12.2017 r. Teologia I Człowiek, 42(2), 195–203. https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.022