Popiołek, P. (2018). Mariofania. Rola Maryi w dialogu międzyreligijnym. Teologia I Człowiek, 42(2), 165–191. https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.021