Potoczny, M. (2018). Celebracje Wielkiego Tygodnia tradycji zachodniosyryjskiej w Kościele Syromalankarskim w Indiach. Teologia I Człowiek, 41(1), 139–157. https://doi.org/10.12775/TiCz.2018.008