Krawczuk, M. (2019). Pisma Ojców Kościoła w literackiej spuściźnie Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Teologia I Człowiek, 47(3), 167–186. https://doi.org/10.12775/TiCz.2019.035