Kołodziejczyk, A. (2018). W poszukiwaniu nowego paradygmatu: teologia spotkania jako nowy sposób uprawiania refleksji nad Objawieniem. Teologia I Człowiek, 40(4), 129–139. https://doi.org/10.12775/TiCz.2017.050