Dziuba, A. F. (2017). Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski, Dzieła zebrane. Tom XVI. Styczeń–kwiecień 1966, Wydawnictwo im Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 2016, ss. 591 (ISBN 973-83-88202-56-8). Teologia I Człowiek, 37(1), 205–209. https://doi.org/10.12775/TiCz.2017.012