Kotecki, D. (2016). Chrzest „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19) w ujęciu biblijnym: od egzegezy do aktualizacji. Teologia I Człowiek, 35(3), 11–37. https://doi.org/10.12775/TiCz.2016.028