Szczypiński, O. (2016). Religia jako duchowy autoerotyzm czy logocentryczna postawa wiary? Konsekwencje osobowego rozumienia Absolutu w teologii J. Ratzingera. Teologia I Człowiek, 33(1), 29–45. https://doi.org/10.12775/TiCz.2016.002