(1)
Jarosiewicz, A. Kościół Katedrą Ducha Świętego I Jego Parakletyczna tożsamość – Szkice Eklezjologiczno-Pneumatologiczne. TiCz 2015, 29, 51-76.