(1)
Sławiński, H. Msza św. I Homilia według „Dyrektorium O Mszach św. Z udziałem dzieci”. Aktualność Dyrektorium W 40. Rocznicę Powstania?. TiCz 2015, 28, 97-116.