(1)
Pilarz, K. Sekularyzacja Sacrum I Jej Konsekwencje Pastoralno-Wychowawcze. TiCz 2015, 28, 11-26.